Godziny otwarcia w sezonie 8:00-21:00

Informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Górecka z siedzibą w Wiśle, przy ul.Siglanów 10a,  zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia narciarskiego i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO,
4) podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu narciarskim,
5) posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy

Imię i Nazwisko uczestnika *
Data urodzenia *
Numer telefonu do jednego z Rodziców/Opiekunów *
Adres e-mail do jednego z Rodziców/Opiekunów *
Wybrany termin Narciarskich Ferii *
Czy dziecko jeździło już na nartach? *
Kiedy i w jakim wymiarze czasu ostatni raz dziecko jeździło na nartach?
Czy dziecko brało już udział w Narciarskich Feriach na Siglanach, jeśli tak to w którym roku? *
Czy przed rozpoczęciem zajęć na Siglanach dziecko będzie jeździło na nartach? *
Czy dziecko potrafi samodzielnie wyjeżdżać wyciągiem orczykowym? *
Czy dziecko potrafi skręcać jadąc na nartach? *
Czy dziecko potrafi hamować i zatrzymać się? *
Czy dziecko choruje przewlekle, jeśli tak to na co? *
Czy dziecko ma alergię na jakieś składniki pokarmowe? Jeśli tak to jakie? *
Czy dziecko ma problemy z koncentracją? *
Czy dziecko ma problemy z nawiązywaniem kontaktów? *
Czy dziecko respektuje polecenia i uwagi osób prowadzących zajęcia? *
Czy dziecko ma problemy z koordynacją ruchową? *
Z jakiego karnetu dziecko będzie korzystało na zajęciach? *
Inne ważne informacje dotyczące dziecka:
Pola wymagane *
Pola opcjonalne